Isplata civilnih invalidnina

:: .

Isplata civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoć) u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i isplata invalidnina za civilne žrtve rata za osam kantona u FBiH za siječanj 2013. godine (Posavski, Tuzlanski, Bosansko-podrinjski, Srednjobosanski, Hercegovačko-neretvanski, Zapadnohercegovački kanton, Kanton Sarajevo i Kanton 10) počinje danas, saopćilo je Federalno ministarstvo financija.
Federalno ministarstvo financija je osiguralo sredstva za civilne invalidnine i civilne žrtve rata u ukupnom iznosu od 11.150.419,59 KM.

Baner